Grzech to psychoza, a [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 3 opinie.

Grzech to psycho­za, a ob­raz tej psycho­zy, to gra w dob­re­go i złego po­lic­janta. Z jed­nej stro­ny Bóg Cię Błogosławi, a z dru­giej stro­ny zwyczaj­nie gnoi. I Ty wie­rzysz w to, na co dzień w mało znaczących ges­tach doświad­czając Je­go dob­ro­ci.

myśl • 15 lutego 2018, 19:03

wzajemnie 

jak­kolwiek zde­finiowa­ne , cieszę się że ro­zumiesz :)
pozdro 

nie wiesz co to grzech, ... o psycho­zie nie wspomnę ...
pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:01Michaelowa do­dał no­wy tek­st Mówią uśmie­chnij się, a [...]