Grzech to psychoza, a [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 3 opinie.

Grzech to psycho­za, a ob­raz tej psycho­zy, to gra w dob­re­go i złego po­lic­janta. Z jed­nej stro­ny Bóg Cię Błogosławi, a z dru­giej stro­ny zwyczaj­nie gnoi. I Ty wie­rzysz w to, na co dzień w mało znaczących ges­tach doświad­czając Je­go dob­ro­ci.

myśl • 15 lutego 2018, 19:03

wzajemnie 

jak­kolwiek zde­finiowa­ne , cieszę się że ro­zumiesz :)
pozdro 

nie wiesz co to grzech, ... o psycho­zie nie wspomnę ...
pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]