Głupota razi jak widok [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 3 opinie.

Głupo­ta ra­zi jak wi­dok skąpo ub­ra­nego człowieka w zi­mowy po­ranek i jest zdrad­li­wa jak pro­mienie zi­mowe­go słońca.

Ame­lia

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2018, 10:12

głupo­ta szkodzi no­sicielo­wi i ludzkości, a słońce? Opa­lają się po­noć w ku­ror­tach górskich zimą, moim zda­niem, głupcy. 

... BAR­DZIEJ, KOCHA­NIEN­KA... BAR­DZIEJ RAZI... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 17:47IKON sko­men­to­wał tek­st Staliśmy się ludźmi, ale [...]