§.22 g) Listy [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 14 opinii.

§.22 g) Lis­ty


up­szej­mnie informuję
że oby­watel­ki ros­pełzły sie po okolicy
w poszu­kiwa­niu in­ne­go lokalu
gdyż ma­my lóty a 
ogżewa­nie mi­mo in­terwen­ci zep­su­te
tsze­ci dzień

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lutego 2019, 00:02

Uf­ff, już się bałem, że dałaś się pa­nom namówić. :P :D 

A broń Boszeee !!! nig­dy w życiu !! 

Wszys­tkie uważają, że są naj­lep­sze i je­dyne praw­dzi­we. ;)
Jes­teś... Świad­kiem Dżiha­du? :P
Odtwórz  

Zdarza mi się ;) al e w dob­rej wie­rze :) 

Kłam­czysz psze­naj­niemiłosier­niej. :P:D
Ale miło Cię widzieć. :)) 

Nic nie sku­małam przez te błędy za­mie­rzo­ne ha ha 

Pisz, niehaj­rze fstyd Cię nie krempóje :D 

stras­nie po­waz­na ;-)sko­jarzyłam z czymś ale nie na­piszę hhah;-)p 

Otósz zmar­tfić mószem Waćpan­ny, tek­st do­tyczy bar­dzo po­warzne­go sta­nu... ot czech dni i nie ma w nim kszty
chómo­ru ;)
Dob­ra­noc :)) 

zde­cydo­wanie Jes­tem za "lo­tami" - niez­wykłe poczu­cie hu­moru ;)) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 02:48yestem do­dał no­wy tek­st prężyli stru­ny chwa­lili swe smyczki sak­so­fony fle­ty [...]

dzisiaj, 02:44yestem sko­men­to­wał tek­st W kwes­tii mniej­szości sek­sual­nych [...]

dzisiaj, 00:39wonderful348 do­dał no­wy tek­st Bez ce­lu

dzisiaj, 00:05Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

dzisiaj, 00:04Lila Roe do­dał no­wy tek­st Trawa grająca

wczoraj, 23:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:20Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Wyprawa

wczoraj, 23:17Spruta sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:12ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]