§.22 g) Listy [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 14 opinii.

§.22 g) Lis­ty


up­szej­mnie informuję
że oby­watel­ki ros­pełzły sie po okolicy
w poszu­kiwa­niu in­ne­go lokalu
gdyż ma­my lóty a 
ogżewa­nie mi­mo in­terwen­ci zep­su­te
tsze­ci dzień

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 lutego 2019, 23:02

Uf­ff, już się bałem, że dałaś się pa­nom namówić. :P :D 

A broń Boszeee !!! nig­dy w życiu !! 

Wszys­tkie uważają, że są naj­lep­sze i je­dyne praw­dzi­we. ;)
Jes­teś... Świad­kiem Dżiha­du? :P
Odtwórz  

Zdarza mi się ;) al e w dob­rej wie­rze :) 

Kłam­czysz psze­naj­niemiłosier­niej. :P:D
Ale miło Cię widzieć. :)) 

Nic nie sku­małam przez te błędy za­mie­rzo­ne ha ha 

Pisz, niehaj­rze fstyd Cię nie krempóje :D 

stras­nie po­waz­na ;-)sko­jarzyłam z czymś ale nie na­piszę hhah;-)p 

Otósz zmar­tfić mószem Waćpan­ny, tek­st do­tyczy bar­dzo po­warzne­go sta­nu... ot czech dni i nie ma w nim kszty
chómo­ru ;)
Dob­ra­noc :)) 

zde­cydo­wanie Jes­tem za "lo­tami" - niez­wykłe poczu­cie hu­moru ;)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]