Głęboko chowane emocje kryją [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Głębo­ko cho­wane emoc­je kryją wiele brud­nych in­ten­cji.

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2017, 15:41

... otoczo­nych po­gardą dla in­nych , nies­te­ty; ''błędy wycho­waw­cze nie przes­ta­wiają się po nazwisku''' 

oj tak, na­leżałby każde­go grun­townie przeszu­kać ... XD 

Odtwórz  

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Cykam

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 01:37Grafit sko­men­to­wał tek­st Pani Wios­na niedługo przybędzie, będą [...]

dzisiaj, 01:29nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 01:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]

dzisiaj, 01:02nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:44nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:43RozaR sko­men­to­wał tek­st Nadzieja ma gest Two­jego [...]

dzisiaj, 00:30nicola-57 sko­men­to­wał tek­st o ile fi­gura u [...]

dzisiaj, 00:00nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Gdy zgaśnie nadzieja, po­jawia [...]

wczoraj, 23:49nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli cho­rujesz na wczo­raj [...]

wczoraj, 23:40nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­szedłeś