Gdy życie zbyt świeże [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 4 opinie.

Gdy życie zbyt świeże ciężko się w nie wku­pić.

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 maja 2019, 00:03

Za bar­dzo? To coś złego? Hmm...
To trze­ba... dać się zna­leźć in­ne­mu. :P
Ale z umiarem, żeby nie za bar­dzo.
Miłego dnia. :)) 

Zna­lazło mnie już za bar­dzo ale nie tyl­ko ono. 

Nie war­to, chy­ba... niech ono szu­ka Ciebie. :)) 

gdy niez­byt świeże..to już sta­je się przekupką... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]