Gdy spotkasz człowieka, ustąp mu [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 4 opinie.

Gdy spot­kasz człowieka,
ustąp mu miej­sca w so­bie..

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 grudnia 2017, 00:09

Bar­dzo, bar­dzo, bar­dzo ry­zykow­ne, raczej jak ten sa­mary­tanin pomóż je­go człowie­czeństwu tam gdzie je spot­kałeś, a jeśli zap­ro­sisz go do siebie, to zakładaj też, że będziesz mu­siał zos­tać sam bezdomnym. 

Szczęście tkwi w po­korze...piękna myśl :) 

Naj­wspa­nial­sze by­wa, gdy ten człowiek po­zos­ta­nie w nas na zawsze...

Piękna myśl, tak jak piękne te re­lac­je :-))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:36szpiek do­dał no­wy tek­st Największym da­rem od Bo­ga [...]

dzisiaj, 16:30szpiek sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

dzisiaj, 16:12szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:16inspirujmnie do­dał no­wy tek­st Najszlachetniejszym mo­tywem, który skłania [...]

dzisiaj, 15:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Czasem mu­simy siebie od­puścić, [...]

dzisiaj, 13:58Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 13:28Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Działanie wy­maga chęci.  

dzisiaj, 13:27oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 13:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:40I.Anna sko­men­to­wał tek­st Na spot­ka­nie