Gdy psychiatra spotyka w [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 4 opinie.

Gdy psychiat­ra spo­tyka w swym ga­bine­cie sza­leńca, po wyk­rzyk­nięciu "Ec­ce ho­mo!", wi­nien go z błogosławieństwem odesłać do domu.

Ame­lia

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 czerwca 2018, 09:54

i kto ,,sza­leńca"przyp­ro­wadził do gabinetu 

a kto to "szaleniec"? 

faj­ny mądry le­karz się pac­jento­wi trafił
po­cie­szająca diag­no­za,,- Jes­teś zdrów" i od­syła go do domu,
psycho­tera­pia dob­rym słowem bar­dziej po­maga niż garść pastylek 

Is­tnieje praw­do­podo­bieństwo, że też jest ho­mo i go nie odeśle. ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:19Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 14:59zofija do­dał no­wy tek­st o co u grzy­ba [...]

dzisiaj, 14:47zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

dzisiaj, 14:33zofija sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 13:57Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:41zofija sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 12:40zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.