Gdy masz komu mówić [...] – comatose

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest comatose — zgromadziliśmy 5 opinii.

Gdy masz ko­mu mówić na co dzień dob­ra­noc, wte­dy na­zajut­rz z uśmie­chem, mówisz in­nym dzień dob­ry.

myśl
zebrała 99 fiszek • 26 grudnia 2010, 20:39

Miło to słyszeć Ew­ko ;) Zauważyłem że zniknęłaś os­tatnio ;)
Dzięki:) 

Poz­dra­wiam ciepło Ge­rar­dzie. Dziękuję wszys­tkim za opinie. 

Dużo w tym praw­dy Micha­le...Miłość pięknym uśmie­chem wschodzi każde­go poranka...
Poz­dra­wiam serdecznie. 

bo siła tkwi w dru­gim człowieku,jeśli ma­my ko­goś obok to każdy po­ranek jest pięknym przebudzeniem 

Po no­cy upoj­nej po­ranek spokojny:)

Dob­rej no­cy Michale;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]