Gdy masz komu mówić [...] – comatose

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest comatose — zgromadziliśmy 5 opinii.

Gdy masz ko­mu mówić na co dzień dob­ra­noc, wte­dy na­zajut­rz z uśmie­chem, mówisz in­nym dzień dob­ry.

myśl
zebrała 99 fiszek • 26 grudnia 2010, 20:39

Miło to słyszeć Ew­ko ;) Zauważyłem że zniknęłaś os­tatnio ;)
Dzięki:) 

Poz­dra­wiam ciepło Ge­rar­dzie. Dziękuję wszys­tkim za opinie. 

Dużo w tym praw­dy Micha­le...Miłość pięknym uśmie­chem wschodzi każde­go poranka...
Poz­dra­wiam serdecznie. 

bo siła tkwi w dru­gim człowieku,jeśli ma­my ko­goś obok to każdy po­ranek jest pięknym przebudzeniem 

Po no­cy upoj­nej po­ranek spokojny:)

Dob­rej no­cy Michale;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:32zofija sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 17:12tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Jeśli chcesz o coś [...]

dzisiaj, 16:05Whitename do­dał no­wy tek­st Gra ma for­me, gdy [...]

dzisiaj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:35danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 15:29danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 14:35danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:13Logos sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]