Gdybyś miał być samochodem, [...] – Aguchaaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Aguchaaa — zgromadziliśmy 12 opinii.

Gdy­byś miał być sa­mocho­dem, który mo­del odzwier­cied­lałby Ciebie?

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 sierpnia 2010, 17:49

... Żuk A 07... i to po dość dużych przeróbkach... 

Ja nie mam nic prze­ciw­ko pytaniu... 

Ford Mus­tang Shel­by GT 500 

Głębia to dla mnie od­na­leźć siebie, a czy to nie jest sposób na szu­kanie siebie. ? 

Na ra­ny Chrys­tu­sa!
Prze­cież to nie ma głębi. To nie jest stro­na z quiza­mi spraw­dz ja­ki jestes 

Po pier­wsze, chodziło mi o to, że jeśli przed­sta­wisz rac­jo­nal­ne myśli na te­mat te­go co tu pisze, to usunę.
A po dru­gie: To sta­ra jak świat gra na cha­rak­ter i oso­bowość, spróbuj [...] — czytaj całość

Two­ja myśl, rób z nią co chcesz, nie jes­tem Twoim władcą, żebys usu­wała na mo­je złe słowo co na­pisałaś. Nie znaj­duję tu dru­giego dna. Nie ma w tym nic no­wator­skiego, nic niez­wykłego, co poz­wo­liłoby przyz­nać rację, zas­ta­nowić się, wzruszyć czy tez zas­koczyć się błys­kotli­wym spostrzeżeniem. 

Nie usu­waj myśli... tyl­ko dla­tego, że ktoś nie wie co ona znaczy dla Ciebie ... 

Może źle na to pat­rzysz. Spróbuj poszu­kać dru­giego dna, a jeśli go nie znaj­dziesz, a ja nie prze­konam Cię, że is­tnieje, usunę myśl, ale naj­pierw wytęż się : ) Pozdrawiam. 

Nic to nie wno­si do mo­jego życia i przemyśleń. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sęp.

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 04:29Quanti18 do­dał no­wy tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]