Gdybym mogła, to bym [...] – Naja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Naja — zgromadziliśmy 18 opinii.

Gdy­bym mogła, to bym zrobiła
Wiem jed­nak, że nie mogę
Do te­go wca­le mi się nie chce
Gdy­bym na­wet chciała
To i tak bym nie mogła
Ale gdy­bym jed­nak mogła
To i tak by mi się nie chciało
I bym te­go nie zro­biła...

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 października 2017, 22:11

Gdy­by nie było og­ra­niczeń i można by było wy­korzys­tać wszys­tkie z możli­wych po­zytyw­nych op­cji. Byłoby naj­le­piej... :-) 

Naaj­le­piej chcieć móc i zrobić...dać. 

Naj­gor­sze to chcieć i nie móc jednak 

Te Ko­biety... :-))) 

ale w ko­bit­ki jes­teście leniwe..
:) 

Taaa... ;-) 

roz­koszne:) i takie...kobiece:) 

Chcieć to móc ;) 

:-))) 

Ale zakręciłaś ! :)
Też tak cza­sem mam ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]