Gdybym mogła, to bym [...] – Naja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Naja — zgromadziliśmy 18 opinii.

Gdy­bym mogła, to bym zrobiła
Wiem jed­nak, że nie mogę
Do te­go wca­le mi się nie chce
Gdy­bym na­wet chciała
To i tak bym nie mogła
Ale gdy­bym jed­nak mogła
To i tak by mi się nie chciało
I bym te­go nie zro­biła...

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 października 2017, 22:11

Gdy­by nie było og­ra­niczeń i można by było wy­korzys­tać wszys­tkie z możli­wych po­zytyw­nych op­cji. Byłoby naj­le­piej... :-) 

Naaj­le­piej chcieć móc i zrobić...dać. 

Naj­gor­sze to chcieć i nie móc jednak 

Te Ko­biety... :-))) 

ale w ko­bit­ki jes­teście leniwe..
:) 

Taaa... ;-) 

roz­koszne:) i takie...kobiece:) 

Chcieć to móc ;) 

:-))) 

Ale zakręciłaś ! :)
Też tak cza­sem mam ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***