Gdybym czytał to co [...] – Loisentaz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Loisentaz — zgromadziliśmy 1 opinia.

Gdy­bym czy­tał to co w mo­nitorze, to bym mówił jak monitor

( bez jaj ) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2018, 17:50

Urzędni­cy często muszą czy­tać mo­nito­ry, ale w do­mu mówią :ile to kosztu­je, a nie po­daj mi ope­rat sza­cun­ko­wy na jut­rzej­sze za­kupy kocha­nie? :) :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 22:05Moon G do­dał no­wy tek­st Diabły Is­tnieją Na Prawdę

dzisiaj, 21:41Moon G do­dał no­wy tek­st Wołam Do Wład­cy Snów

dzisiaj, 21:37Poleńka do­dał no­wy tek­st Oddalenie

dzisiaj, 21:30Poleńka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:28Nina K do­dał no­wy tek­st (4II-18III) do M 

dzisiaj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 20:40Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:27Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.