gdy­by kiedyś brakło Ci [...] – _nomercy_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest _nomercy_ — zgromadziliśmy 4 opinie.

gdy­by kiedyś brakło Ci jej oczu, przy­pom­nij so­bie, co Cię tak cho­ler­nie boli.
pa­miętasz już?

po pros­tu przy­pom­nij so­bie, że jej Twoich nie bra­kuje.

* od­grze­wany kot­let, ale ciągle dla mnie aktualny.
po blis­ko 3 la­tach naj­wy­raźniej nie stać mnie na nic nowego.
poz­dra­wiam :) 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 kwietnia 2017, 17:26

Spo­ko, lu­bię kot­le­ty! :D 

Na głód, dob­ry i kot­let od­grze­wany.

Cho­ciaż... ten Twój "półstan" po­winien być dos­ko­nałym pre­tek­stem/muzą do no­wych tek­stów. ;) 

Smaczne­go so­bie i in­nym ;) 

Ale jeszcze wciąż ciepły. :)
Miło Cię widzieć. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:47Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Aktywistka: da­wała ciała, gdy [...]

dzisiaj, 07:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 10.09.2017r. cz.2 

dzisiaj, 06:21yestem sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 06:16yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 05:43Irracja sko­men­to­wał tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 05:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 05:40Irracja sko­men­to­wał tek­st Egoistycznie wy­daje się nam, [...]

dzisiaj, 05:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Zbyt porządny człowiek

dzisiaj, 05:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Zatracasz się w swo­jej [...]

dzisiaj, 05:29Irracja sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi co czułeś Gdy [...]