Fałszywe zmartwienie gorsze od [...] – kinga.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kinga. — zgromadziliśmy 7 opinii.

Fałszy­we zmar­twienie gor­sze od żad­ne­go.

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 stycznia 2010, 20:33

... "wiesz, pomógłbym Ci, ale"... by­le bzdu­ra jest dob­ra by się wykręcić od czegoś... 

Otóż to:) 

Tak, banalna.
ale dzi­siaj doświad­czyłam te­go na swo­jej skórze i ja­koś.. nie wiem, musiałam.
i ty­le, nie każde­mu się mu­si po­dobać. :) 

A no chy­ba, że tak.
Więc to ba­nala­na myśl, w myśl in­nych po­dob­nych "gor­szy uda­wany smu­tek,ra­dość,na­wet miłość, zain­te­reso­wanie, kłam­stwo niż..." 

Chodzi o np. : `Tak mi przyk­ro z po­wodu te­go, co się stało, mar­twię się o Ciebie.` a za ple­cami `A dob­rze jej tak.` 

Fałszy­we zmar­twienie jest cudowne.
"Jakże dob­rze, że wróciłeś do dom­ku syn­ku, bo myślałam, że ukręci­li Ci główkę" 

Ja­koś tak, nie ujęło mnie to.
Fałsz po­zos­ta­nie fałszem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu