Fałszywe zmartwienie gorsze od [...] – kinga.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kinga. — zgromadziliśmy 7 opinii.

Fałszy­we zmar­twienie gor­sze od żad­ne­go.

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 stycznia 2010, 20:33

... "wiesz, pomógłbym Ci, ale"... by­le bzdu­ra jest dob­ra by się wykręcić od czegoś... 

Otóż to:) 

Tak, banalna.
ale dzi­siaj doświad­czyłam te­go na swo­jej skórze i ja­koś.. nie wiem, musiałam.
i ty­le, nie każde­mu się mu­si po­dobać. :) 

A no chy­ba, że tak.
Więc to ba­nala­na myśl, w myśl in­nych po­dob­nych "gor­szy uda­wany smu­tek,ra­dość,na­wet miłość, zain­te­reso­wanie, kłam­stwo niż..." 

Chodzi o np. : `Tak mi przyk­ro z po­wodu te­go, co się stało, mar­twię się o Ciebie.` a za ple­cami `A dob­rze jej tak.` 

Fałszy­we zmar­twienie jest cudowne.
"Jakże dob­rze, że wróciłeś do dom­ku syn­ku, bo myślałam, że ukręci­li Ci główkę" 

Ja­koś tak, nie ujęło mnie to.
Fałsz po­zos­ta­nie fałszem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]