fakt, że mądry milczy [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 6 opinii.

fakt, że mądry mil­czy nie oz­nacza, że głupi ma głos

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 grudnia 2018, 21:01

Współcześnie na­wet głupim być trud­no. Kon­ku­ren­cja ta­ka duża 

Mil­cze­nie mądrych da­je głos głupim, a wraz z nim głupo­ta jest prawem. 

tak R
ten mądry to ja 

he he dob­ree mądry zmil­czy , bo głupiego nie przegada
Chy­ba dla­tego mało opi­nii, bo wszys­cy mądrzy 

Dob­re. :) 

Za­pew­ne ten mądry to ty :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]