fakt, że mądry milczy [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 6 opinii.

fakt, że mądry mil­czy nie oz­nacza, że głupi ma głos

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 grudnia 2018, 22:01

Współcześnie na­wet głupim być trud­no. Kon­ku­ren­cja ta­ka duża 

Mil­cze­nie mądrych da­je głos głupim, a wraz z nim głupo­ta jest prawem. 

tak R
ten mądry to ja 

he he dob­ree mądry zmil­czy , bo głupiego nie przegada
Chy­ba dla­tego mało opi­nii, bo wszys­cy mądrzy 

Dob­re. :) 

Za­pew­ne ten mądry to ty :-) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

RozaR

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]