fakt, że mądry milczy [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 6 opinii.

fakt, że mądry mil­czy nie oz­nacza, że głupi ma głos

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 grudnia 2018, 21:01

Współcześnie na­wet głupim być trud­no. Kon­ku­ren­cja ta­ka duża 

Mil­cze­nie mądrych da­je głos głupim, a wraz z nim głupo­ta jest prawem. 

tak R
ten mądry to ja 

he he dob­ree mądry zmil­czy , bo głupiego nie przegada
Chy­ba dla­tego mało opi­nii, bo wszys­cy mądrzy 

Dob­re. :) 

Za­pew­ne ten mądry to ty :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja