Elh'clle masshet'a nhre eap [...] – c21h23no5enazet

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest c21h23no5enazet — zgromadziliśmy 4 opinie.

Elh'clle mas­shet'a nhre eap ree­khe. (porze­kadło wampirze)
Kto kocha praw­dzi­wie, nie kłamie.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 października 2014, 21:23

No bo po co się pow­tarzać :P 

Ale ja nie z niena­wiści. Tak się tyl­ko prze­komarzam :) ale żeby za­raz usuwać... 

Wiem, zo­rien­to­wałam się po do­daniu. Zos­ta­wiłam to, pop­rzed­nie usunęłam. 

Było :) co praw­da w trochę mniej roz­bu­dowa­nej wer­sji, ale było. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st księżniczka

dzisiaj, 19:51har.monic do­dał no­wy tek­st na wagę z błota

dzisiaj, 18:58har.monic sko­men­to­wał tek­st szukamy wzorów a być może [...]

dzisiaj, 18:54MyArczi sko­men­to­wał tek­st szukamy wzorów a być może [...]

dzisiaj, 17:46har.monic do­dał no­wy tek­st op ty­ka

dzisiaj, 17:21har.monic do­dał no­wy tek­st szukamy wzorów a być może [...]

dzisiaj, 17:14har.monic do­dał no­wy tek­st księżniczka