Ego gubi człowieka. – owieca

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest owieca — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ego gu­bi człowieka.

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lutego 2017, 08:14

Jak nie ma co od­kry­wać, zaw­sze można siebie ... :)) 

Bar­dziej traf­ne byłoby stwier­dze­nie... ego gu­bi is­totę...
nie zmienia to fak­tu, że myśl zos­tała edy­towa­na już po publikacji... 

Wiele wyt­worów wyob­raźni, iluz­ji gu­bi człowieka. 

Ego jest iluzją, wyt­wo­rem umysłu człowieka ... 

Cze­mu edytowane? 

Ale człowiek nie po­winien lu­bić ego.. 

Nie ko­nie­czne.
Zakładając, że jest na po­ziomie IQ. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 01:37Grafit sko­men­to­wał tek­st Pani Wios­na niedługo przybędzie, będą [...]

dzisiaj, 01:29nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 01:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]

dzisiaj, 01:02nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:44nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:43RozaR sko­men­to­wał tek­st Nadzieja ma gest Two­jego [...]

dzisiaj, 00:30nicola-57 sko­men­to­wał tek­st o ile fi­gura u [...]

dzisiaj, 00:00nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Gdy zgaśnie nadzieja, po­jawia [...]

wczoraj, 23:49nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli cho­rujesz na wczo­raj [...]

wczoraj, 23:40nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­szedłeś