Dziś każdy twój uśmiech, [...] – comatose

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest comatose — zgromadziliśmy 6 opinii.

Dziś każdy twój uśmiech, czy ra­dość, jest dla mnie ta­kim cu­dow­nym szczęściem, ja­kie mogło ofiaro­wać mi kiedyś życie, sta­wiając ciebie na mo­jej drodze.

myśl
zebrała 88 fiszek • 29 maja 2010, 11:19

usłyszeć tak bez­cenne słowa, to do­piero szczęście;)
cudowne...
Pozdrawiam:) 

Świetne:) 

tak to praw­da. Tra­fiłeś w sed­no Michał ;) 

Dziękuję Aniu. To życie codzien­ne rodzi w nas myśli. 

ge­nial­ne! <3
*_______* 

Ni­by ta­ka pros­ta myśl, z codzien­ne­go życia, a ta­ka piękna po przyb­ra­niu w słowa. Cu­dow­nie. ;] 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ankaa

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]