Dziś każdy twój uśmiech, [...] – comatose

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest comatose — zgromadziliśmy 6 opinii.

Dziś każdy twój uśmiech, czy ra­dość, jest dla mnie ta­kim cu­dow­nym szczęściem, ja­kie mogło ofiaro­wać mi kiedyś życie, sta­wiając ciebie na mo­jej drodze.

myśl
zebrała 88 fiszek • 29 maja 2010, 11:19

usłyszeć tak bez­cenne słowa, to do­piero szczęście;)
cudowne...
Pozdrawiam:) 

Świetne:) 

tak to praw­da. Tra­fiłeś w sed­no Michał ;) 

Dziękuję Aniu. To życie codzien­ne rodzi w nas myśli. 

ge­nial­ne! <3
*_______* 

Ni­by ta­ka pros­ta myśl, z codzien­ne­go życia, a ta­ka piękna po przyb­ra­niu w słowa. Cu­dow­nie. ;] 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ankaa

Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]