fyrfle Mirek
 9 lutego 2022 roku, godz. 22:32

Niestałość jest zaczątkiem punktu skupu poroża. :)

kukaczka Marlena  9 lutego 2022 roku, godz. 23:52

..zależy co komu pod czapką dymi🤔

Victoria Angel
 9 lutego 2022 roku, godz. 12:56