Dowiadując się o ciężkiej [...] – Xmen

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Xmen — zgromadziliśmy 2 opinie.

Do­wiadując się o ciężkiej cho­robie, zaczy­nasz żyć tak , jak byś się wczo­raj urodził.

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 maja 2017, 20:22

Można żyć da­lej, ale po co, jak można zacząć od początku. 

Tak, cza­sem ta­ka wiado­mość każe nam prze­war­tościować nasze życie, a by­wa, że zaczy­namy je od no­wa.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 20:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

dzisiaj, 20:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Mrużę oczy na je­sień...  

dzisiaj, 20:24Badylek sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

dzisiaj, 20:20Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2