Dopiero gdy kogoś stracimy, [...] – tristis-rosis

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest tristis-rosis — zgromadziliśmy 2 opinie.

Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, dos­trze­gamy, jak wiele mieliśmy.
Przep­raszam Bab­ciu. Wiem, że mogłam być bliżej Ciebie.

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2013, 19:21

naj­wspa­nial­sze jest, że zda­jesz so­bie z te­go sprawę 

Bab­cia na pew­no Cię ro­zumie. Na pew­no Ci wybaczyła.
Trzy­maj się. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

xbiszczkaxx

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]