Dobrze, że na cytatach [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 8 opinii.

Dob­rze, że na cy­tatach nic się nie dzieje. Człowiek zao­szczędza ty­le czasu...
na in­ne głupoty.
:)

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 listopada 2018, 11:24

Też Was kocham :) wręcz bom­bardu­je miłością, pra­wie każde­go dnia, resztę to tworze­nie dziejów. 

Tra­cimy czas na spraw­dza­nie, czy coś się dzieje 

tekści­kami :)) 

Jak to nic? Prze­cież fyr­fle bom­bardu­je nas swoimi tekści­kami ;) 

:):):):):):):):):):):):):):):):) 

Może poszu­kaj treści głębi w sadzawce. 

Taaak, nuuuda. :)) 

dokładnie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja