Dobrze, że na cytatach [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 8 opinii.

Dob­rze, że na cy­tatach nic się nie dzieje. Człowiek zao­szczędza ty­le czasu...
na in­ne głupoty.
:)

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 listopada 2018, 12:24

Też Was kocham :) wręcz bom­bardu­je miłością, pra­wie każde­go dnia, resztę to tworze­nie dziejów. 

Tra­cimy czas na spraw­dza­nie, czy coś się dzieje 

tekści­kami :)) 

Jak to nic? Prze­cież fyr­fle bom­bardu­je nas swoimi tekści­kami ;) 

:):):):):):):):):):):):):):):):) 

Może poszu­kaj treści głębi w sadzawce. 

Taaak, nuuuda. :)) 

dokładnie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej