23 kwietnia 2018 roku, godz. 1:56

Dobro niebios niech sprzyja lepszym.
Bóg niech sprzyja wszystkim.

Logos Kamil
 26 kwietnia 2018 roku, godz. 1:28

Tak jest panowie! Jest moc! :D

oszi3 Michał
 24 kwietnia 2018 roku, godz. 17:35

Choć różni wciąż równi niczym unoszący się pył na odwiecznym świetle.

fyrfle Mirek
 23 kwietnia 2018 roku, godz. 16:36

Codziennie lepsi dobrem niech będziemy w imię Boga.