Dobra kobieta podoba się [...] – oszi3

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest oszi3 — zgromadziliśmy 17 opinii.

Dob­ra ko­bieta po­doba się ser­cu, a piękna oku.

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 marca 2018, 22:38

no i bar­dzo dob­rze,że tak myślisz,mogłeś od ra­zu na­pisać o co chodziło ,a nie tak reago­wać nie miałam nic złego na myśli po co two­ja irytacja???niepotrzebna 

Ko­bieta po­win­na bar­dziej czuć niż myśleć oto chodziło bo na miłość boską w życiu bym nie wrzu­cił wszys­tkich do jed­ne­go wor­ka każdy jest różny. 

nie mu­siałeś pi­sać wys­tar­czy że na­pisałeś za­cytuję "uczu­ciowe Ko­biety, bo myśle­nie by­wa dla Was za trud­ne:P "a ja nie dziewuszka tyl­ko ko­bieta :-)wi­docznie na ta­kie tra­fiałeś ,więc nie su­geruj się tym w oce­nie wszys­tkich kobiet. 

Czy na­pisałem "głupia"??? Na­wet nie za­suge­rowałem więc two­je do­mysły są myl­ne. Da­mul­ki często są śle­pe nie widzą włas­nej obłudy, za­pat­rzo­ne w próżną po­wie­rzchow­ność, a wys­tar­czy cza­sem za­pytać prze­ciętne­go fa­ceta aby po­wie­dział ci prawdę, właśnie dla­tego so­bie schle­biam "dziewuszko" bo jes­tem fa­cetem i ta­ki dla "dziewuszek" pozostanę! 

Michał uczu­ciowa ko­bieta nie znaczy że głupia,ode mnie masz wiel­ki mi­nus!Nie pochle­biaj so­bie ,bo jes­teś fa­cetem bo bar­dzo się my­lisz wi­docznie mało znasz się na ko­bietach;)miłego dnia 

In­te­ligen­tna Ko­bieta wie, że mężczyzn nie trze­ba skreślać, po­nieważ oni wys­tar­czająco dob­rze sa­mi siebie skreślają. Poz­dra­wiam wszys­tkie uczu­ciowe Ko­biety, bo myśle­nie by­wa dla Was za trudne:P 

Zmy­kam na trochę, dzięki za roz­mowę. :)) 

ja mam po­dob­nie ha­ha;)p a smo­ki by­wają' zielone':)p 

Słusznie, ja też fa­cetom nie wierzę, ale mam to gdzieś, ich opi­nie mężczyz­ny nie bolą. :D
Tyl­ko smo­ki po­zos­tają praw­domówne... na tym łez pa­dole... :)) 

a ja nie wierzę fa­cetom;)P poz­dra­wiam Wszystkich;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 17:08lajajaj do­dał no­wy tek­st Nie bój się marzyć [...]

dzisiaj, 16:05Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 15:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:15cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:11cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 13:23carolyna sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 12:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]