Sexoh't Bronek
 22 stycznia 2021 roku, godz. 21:36

Aborcja jest złem i kobiety, zwłaszcza wierzące, nie powinny uzasadniać jej "prawem do własnego ciała"

Naja Ela  22 stycznia 2021 roku, godz. 22:37

Prawo do własnego ciała kończy się wtedy, kiedy przestaje wyć wyłącznie twoje...