Dnia 19.08. Kończę z [...] – Duch_Sumienia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Duch_Sumienia — zgromadziliśmy 2 opinie.

Dnia 19.08. Kończę z kon­tem o naz­wie Duch Su­mienia...

Wszys­tkie fi­lozo­ficzne myśli (również te tu­taj za­war­te) o życiu można by było streścić w jedną, lecz zab­rakłoby w nich duszy...

po os­tatnich wy­darze­niach zro­zumiałem, że życie to coś więcej niż ból, doświad­cze­nia i mądrość...

To również marze­nia, tęskno­ty i miłość... jak­kolwiek opisywane.

Zna­law­szy sens kończę z obec­nym kon­tem, które­mu bra­kowało tak nap­rawdę życia :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 sierpnia 2016, 02:04

Po­wodze­nia w No­wym Wciele­niu - w życiu i na Cy­tatach... :-))) 

Szczęścia ze sensu! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]