Dnia 19.08. Kończę z [...] – Duch_Sumienia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Duch_Sumienia — zgromadziliśmy 2 opinie.

Dnia 19.08. Kończę z kon­tem o naz­wie Duch Su­mienia...

Wszys­tkie fi­lozo­ficzne myśli (również te tu­taj za­war­te) o życiu można by było streścić w jedną, lecz zab­rakłoby w nich duszy...

po os­tatnich wy­darze­niach zro­zumiałem, że życie to coś więcej niż ból, doświad­cze­nia i mądrość...

To również marze­nia, tęskno­ty i miłość... jak­kolwiek opisywane.

Zna­law­szy sens kończę z obec­nym kon­tem, które­mu bra­kowało tak nap­rawdę życia :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 sierpnia 2016, 02:04

Po­wodze­nia w No­wym Wciele­niu - w życiu i na Cy­tatach... :-))) 

Szczęścia ze sensu! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]