silvershadow __
 27 października 2019 roku, godz. 15:51

oczu wszechświata dotyka światło
sprzed ich otwarcia ;)