czy to, że nie [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 26 opinii.

czy to, że nie de­cydo­waliśmy o włas­nych na­rodzi­nach us­pra­wied­li­wia nas przed wzięciem od­po­wie­dzial­ności za własną śmierć

myśl • 3 października 2018, 20:39

ma­karon, pes­to, suszo­ne po­mido­ry i pod­smażona mar­chew­ka - mi już wystrczy 

O
Ku­pie pistacje

Fry­ty mi sie przejadly
Zjad­lbym cos z makaronem 

nie jes­tem wybredny
uwiel­biam orzechy - w za­sadzie wszys­tkie z wyjątkiem nerkowców
lu­bię też fryt­ki z solą 

co lu­bisz zjeść da­nielu?
masz ja­kiś swój przysmak? 

nie tan­tryczne spo­soby po­dej­scia do zy­cia sa troche jak pi­wo, wy­pijesz jed­no, nic sie nie dzieje, wy­pijesz kil­ka nic wiecej niz pop­rzed­nio sie nie dzieje

tan­tryczny spo­sob jest troche jak lsd, wez­miesz troche, to wez­mie cie od ra­zu,
jak cos jest nie tak to jest nie tak
jak cos jest dob­rze to jest dobrze 

czyżby bar­dziej niźli ja 

a co do­piero po kil­ku głębszych

[ ; 

wszys­tko się zmienia pan r. pew­nie też 

dużo mi się zmieniło

z pod­stawówki pa­miętam teatr 

a to Ci sie troche pog­la­dy zmieni­ly, Rodia.

pa­mietam Cie z pod­sta­wow­ki

;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

one drop for all

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 22:15Chestnut do­dał no­wy tek­st Różany ogród...  

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st w swej oj­czyźnie będziesz [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st A z qwa­mi i [...]

dzisiaj, 21:23Fallina do­dał no­wy tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

dzisiaj, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:40danioł sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:30karciawiersze do­dał no­wy tek­st Szczerość ważnym ele­men­tem al­truiz­mu [...]