czy to, że nie [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 27 opinii.

czy to, że nie de­cydo­waliśmy o włas­nych na­rodzi­nach us­pra­wied­li­wia nas przed wzięciem od­po­wie­dzial­ności za własną śmierć

myśl • 3 października 2018, 22:39

bar­dzo od­wazne de­cyz­je ;) 

ma­karon, pes­to, suszo­ne po­mido­ry i pod­smażona mar­chew­ka - mi już wystrczy 

O
Ku­pie pistacje

Fry­ty mi sie przejadly
Zjad­lbym cos z makaronem 

nie jes­tem wybredny
uwiel­biam orzechy - w za­sadzie wszys­tkie z wyjątkiem nerkowców
lu­bię też fryt­ki z solą 

co lu­bisz zjeść da­nielu?
masz ja­kiś swój przysmak? 

nie tan­tryczne spo­soby po­dej­scia do zy­cia sa troche jak pi­wo, wy­pijesz jed­no, nic sie nie dzieje, wy­pijesz kil­ka nic wiecej niz pop­rzed­nio sie nie dzieje

tan­tryczny spo­sob jest troche jak lsd, wez­miesz troche, to wez­mie cie od ra­zu,
jak cos jest nie tak to jest nie tak
jak cos jest dob­rze to jest dobrze 

czyżby bar­dziej niźli ja 

a co do­piero po kil­ku głębszych

[ ; 

wszys­tko się zmienia pan r. pew­nie też 

dużo mi się zmieniło

z pod­stawówki pa­miętam teatr 

.Rodia

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]