Czy to męska, czy [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 8 opinii.

Czy to męska, czy kobieca
tak bar­dzo lud podnieca
co tam skry­wa kieca

In­sp. zain­te­reso­wanie fil­mem "Kler"

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 października 2018, 21:27

Świn­tuszy­cie, a to film o sa­mot­ności, o słabości i bra­ku nadziei... to nie por­nol. :P:D ha ha 
Miłego pra­wiewie­czor­ku. :)) 

nie ma to jak prze­konać się nao­cznie, nie cudzous­tnie ;) 

Nom. Człowieki idą na ten film by zo­baczyć co pod czarną kieca siedzi 

każdy film jest o kimś tam. O kimś tam w ja­kimś tam cza­sie i miej­scu. Co nig­dy nie jest bez znacze­nia dla człowieków . 

Z te­go co słyszałem, to myślę że to jest film o trzech człowiekach, a nie o in­sty­tuc­ji kościoła katolickiego 

Za­tem, po­lecam. Myślałam, że tak może być jak w Two­jej myśli. A jed­nak... film szczerze mnie zas­koczył, gdyż wbrew wszys­tkim opi­niom nie jest to film piętnujący, raczej po­kazujący ob­licze kościoła ja­ko in­sty­tuc­ji po­dob­nej do każdej in­nej świec­kiej, gdzie pełno dob­rych i uczci­wych ludzi oraz ka­nalii, które to wszys­tko niszczą w imię włas­nych po­budek ( zachłan­ności, zboczeń itp) 

Fil­mu jeszcze nie widziałem 

Oglądałeś, czy tyl­ko na pod­sta­wie opi­nii Two­ja opi­nia ? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na