Czysty ten kto nieczystym [...] – słodka_chwila

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest słodka_chwila — zgromadziliśmy 2 opinie.

Czys­ty ten kto nie­czys­tym siebie na­zywa wprost.

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 maja 2011, 17:33

fałsz bar­dzo łat­wo się wkra­da. Ciężko mówić o tym niepod­ważal­nie szcze­rym "wprost" 

No proszę jak tra­fiła ;) a mnie grzesznicą pod myślą na­zywają ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

meedea

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]