12 maja 2019 roku, godz. 22:05  4,2°C

czysty mózg nie boi się prania

Cris Cris
 13 maja 2019 roku, godz. 8:12

może wypłowieć
:)