czy była piękna? trudno powiedzieć nie [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 11 opinii.

czy była piękna?
trud­no powiedzieć
nie było skraw­ka ciała bez blizn
czy odważna?
strach bał się za­dać jej pytanie
czy mądra?
czym jest mądrość pośród wa­riac­tw te­go świata?

dziec­ku które­go nikt nie chciał podarowała
pierścionek po swo­jej babci
i uśmiech

wzięło tyl­ko uśmiech
a je­go uśmiech zaczął wygładzać blizny
wszystkie

pierścionek leżał w tym sa­mym miejscu
lecz gdzie podziało się dziecko?

czy było tyl­ko w jej wyobraźni?
czy je­go uśmiech był tyl­ko złudzeniem?
a może w naszym uśmie­chu jest więcej magii
niż ko­mukol­wiek się zda­je

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 lutego 2018, 15:00

Ma­lusia, Kati
Dziękuję, Wasze uśmie­chy są wyjątko­we. :)) 

może nie była piękna ,ale ser­ce miała złote!!!uśmiech łap Smoczys­ko:-)))))))ujęleś to w niesa­mowi­ty sposób 

Yes­tem Pod wrażeniem :) Dob­ry :)

Poz­dra­wiam Ciepło :) 

Wi­taj Skrzyd­la­ty,
Dziękuję za miłe słowa, choć prze­sad­na pobłażli­wość dla moich wy­pocin mnie onieśmiela. ;)
Cieszę się, że na ten łez padół zaglądają oso­by wrażli­we i życzli­wie zer­kają na mój anal­fa­betyzm.
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Po­noć je­den szcze­ry uśmiech względem Dru­giego Człowieka, jest więcej wart niż wiel­ka miłość ku całej ludzkości.
Two­je tek­sty Ar­tu­ro zaw­sze za­wierają mądrość. Uk­rytą ale od­czu­walną, przesłanie war­te za­pamięta­nia wszys­tki­mi ludzki­mi spo­soba­mi ro­zumo­wania.
Obym się te­go nig­dy nie oduczył :))
Piękny i bar­dzo war­tościowy tek­st. Ale u Ciebie to nor­ma :) 
Dob­re­go dnia. 

Dziękuję bardzo.
Dob­rej no­cy. :)) 

Dla mnie bar­dzo piękny i mądry prze­kaz i dro­gow­skaz w tym wier­szu. Poz­dra­wiam serdecznie. 

Ptaszyn­ka, Tomek
Bar­dzo dziękuję za Wasze uśmie­chy. :))

Iwcia,
Pięknie pod­su­mowałaś moją niemyśl.
Dziękuję i po­syłam smoczy uśmiech. :)) 

"a może w naszym uśmie­chu jest więcej ma­gii
niż ko­mu­kol­wiek się zda­je"

Tak jest, uśmiech ma moc, zaw­sze. Kiedy dob­rze i kiedy źle i kiedy świat cały się wa­li, uśmiech to is­kier­ka nadziei i [...] — czytaj całość

:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć