czwarty - doktorze mam [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 7 opinii.

czwar­ty


- doktorze
mam upławy
a raczej wysypkę
złoty przez pal­ce piach*
co to może być?

- rany!
nie wiem
ja tyl­ko leczę
rany
*M. K. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 grudnia 2018, 21:43

EWA, ta możli­wość też jest możli­wa, a może to wca­le nie czwar­ty pac­jent? ;)
Ten le­karz przyj­mu­je bar­dzo wielu cho­rych i ha­ruje na­wet no­cami. :)
Dziękuję za odwiedziny.
Miłego po­połud­nia. :)) 

sko­ro czwar­ty, to mu­siało być trzech al­bo trzy al­bo tro­je wcześniej tyl­ko nie wiemy czy te­go sa­mego dnia i do te­go wyjątko­wego dok­to­ra, bo może to tyl­ko le­karz al­bo ra­tow­nik medyczny 

Bożen­ko, mo­je są czys­te, a Twoich cho­wać nie będę. Umyj, to lep­sze od cho­wania.
Sko­ro na Święta się nie udało, to hi­giena może być dla Ciebie na No­wy Rok dob­rym pos­ta­nowieniem. :) 

Cho­waj pzur­ki za­tem bo widzę bród 

Ptaszyn­ko, bar­dzo dziękuję :)
in­nym biją dzwony
ty­kają zegary
rzu­cam uśmiech onym
bom nie całkiem sta­ry :D ha ha

Bożen­ko, z no­sa mi to wyjęłaś, umyj łap­ki. :D
Poz­dra­wiam. :)) 

Niektóre przyk­le­jają sie do ściany in­ne do spodni. 

Ah ty­kają zegary... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło