Czuje się spełniona...mam wszystko [...] – promyczek22

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest promyczek22 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Czu­je się spełniona...mam wszys­tko cze­go zaw­sze od życia pragnęłam.Mam kochające­go,przys­tojne­go i naj­lep­sze­go na świecie MĘŻA i co naj­ważniej­sze mam ma­leńkie bez­bron­ne dzieciątko pod ser­cem, które jest cząstką naszej og­romnej MIŁOŚCI.

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 grudnia 2018, 08:15

Wreszcie jest tu ktoś wspierający to co jest nor­malne w człowieku. 

Gra­tuluję. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 17:47IKON sko­men­to­wał tek­st Staliśmy się ludźmi, ale [...]