Czuje się spełniona...mam wszystko [...] – promyczek22

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest promyczek22 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Czu­je się spełniona...mam wszys­tko cze­go zaw­sze od życia pragnęłam.Mam kochające­go,przys­tojne­go i naj­lep­sze­go na świecie MĘŻA i co naj­ważniej­sze mam ma­leńkie bez­bron­ne dzieciątko pod ser­cem, które jest cząstką naszej og­romnej MIŁOŚCI.

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 grudnia 2018, 08:15

Wreszcie jest tu ktoś wspierający to co jest nor­malne w człowieku. 

Gra­tuluję. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja