Człowiek staje przed wyborem [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. — zgromadziliśmy 2 opinie.

Człowiek sta­je przed wy­borem podjęcia trudu...
tru­du związa­nego z poz­na­niem in­nej oso­by - ale niepowierzchownie...
Tyl­ko jak możemy to zro­bić nie znając siebie?

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 kwietnia 2013, 22:41

Ludzie lu­bią ro­bić se­lek­cje, szuf­ladko­wać... mają wte­dy ja­kieś pseudo-uczu­cie porządku. A nie ma co, bez wyjątku jes­teśmy złożeni na ma­xa hej, życia nie star­czy " na ta­kie głupo­ty". Ale jak­by nie było, każdy chce cho­ciaż trochę być zro­zumianym "bardziej". 

Może w ro­ku na rok świado­mość u ludzi wzrośnie.
Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]