Człowiek ma wolną wolę, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 9 opinii.

Człowiek ma wolną wolę, ale są rzeczy, które trze­ba mu narzucić...
by nie za­marzł.

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 grudnia 2018, 12:30

No właśnie, tak zwa­na głębo­ka myśl, skąd więc wiemy, ze, gdy pójdzie obok pieca nie zaczadzi się? 

Bar­dzo mi miło,
Ar­tur. :)) 

gad ;D 

... Bo ta­ka już jes­teś? :P
Bo nie masz poczu­cia hu­moru, bo... wczes­ne dzieciństwo po­zos­ta­wiło ok­rutne śla­dy na Twoim kręgosłupie mo­ral­nym. :P Bo dob­rze wiesz, że mam rację, a i tak upar­cie nie chcesz te­go przyz­nać. :D
Żar­to­wałem. :)
Dob­rej no­cy. :)) 

Dlacze­go jes­tem wred­na? bo się z kimś nie zgadzam, bo mam in­ne poglądy, bo ... 

Zo­fija, z prze­kory, ten raz nie po­myślę. :P:D
Ale fishkę Ci dam, Wredziu­chu. :))

Ade­la, zrzu­cam to na karb (nie chodzi o rybę) Two­jej niepa­mięci. Byłaś wte­dy jeszcze ma­lut­ka. :)) 

po­myśl... cho­ciaż raz po­myśl ;D 

Tak? :O 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny