Człowiek ma wolną wolę, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 9 opinii.

Człowiek ma wolną wolę, ale są rzeczy, które trze­ba mu narzucić...
by nie za­marzł.

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 grudnia 2018, 11:30

No właśnie, tak zwa­na głębo­ka myśl, skąd więc wiemy, ze, gdy pójdzie obok pieca nie zaczadzi się? 

Bar­dzo mi miło,
Ar­tur. :)) 

gad ;D 

... Bo ta­ka już jes­teś? :P
Bo nie masz poczu­cia hu­moru, bo... wczes­ne dzieciństwo po­zos­ta­wiło ok­rutne śla­dy na Twoim kręgosłupie mo­ral­nym. :P Bo dob­rze wiesz, że mam rację, a i tak upar­cie nie chcesz te­go przyz­nać. :D
Żar­to­wałem. :)
Dob­rej no­cy. :)) 

Dlacze­go jes­tem wred­na? bo się z kimś nie zgadzam, bo mam in­ne poglądy, bo ... 

Zo­fija, z prze­kory, ten raz nie po­myślę. :P:D
Ale fishkę Ci dam, Wredziu­chu. :))

Ade­la, zrzu­cam to na karb (nie chodzi o rybę) Two­jej niepa­mięci. Byłaś wte­dy jeszcze ma­lut­ka. :)) 

nikt nie przychodzi na świat z włas­nej wo­li, na­wet jeśli pochodzi z Żela­zowej Woli 

po­myśl... cho­ciaż raz po­myśl ;D 

Tak? :O 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 20:15danioł do­dał no­wy tek­st jedynie śmierć da­je szan­se [...]

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]