Człowiek ma wolną wolę, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 9 opinii.

Człowiek ma wolną wolę, ale są rzeczy, które trze­ba mu narzucić...
by nie za­marzł.

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 grudnia 2018, 11:30

No właśnie, tak zwa­na głębo­ka myśl, skąd więc wiemy, ze, gdy pójdzie obok pieca nie zaczadzi się? 

Bar­dzo mi miło,
Ar­tur. :)) 

gad ;D 

... Bo ta­ka już jes­teś? :P
Bo nie masz poczu­cia hu­moru, bo... wczes­ne dzieciństwo po­zos­ta­wiło ok­rutne śla­dy na Twoim kręgosłupie mo­ral­nym. :P Bo dob­rze wiesz, że mam rację, a i tak upar­cie nie chcesz te­go przyz­nać. :D
Żar­to­wałem. :)
Dob­rej no­cy. :)) 

Dlacze­go jes­tem wred­na? bo się z kimś nie zgadzam, bo mam in­ne poglądy, bo ... 

Zo­fija, z prze­kory, ten raz nie po­myślę. :P:D
Ale fishkę Ci dam, Wredziu­chu. :))

Ade­la, zrzu­cam to na karb (nie chodzi o rybę) Two­jej niepa­mięci. Byłaś wte­dy jeszcze ma­lut­ka. :)) 

nikt nie przychodzi na świat z włas­nej wo­li, na­wet jeśli pochodzi z Żela­zowej Woli 

po­myśl... cho­ciaż raz po­myśl ;D 

Tak? :O 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja