Człowiek jest najszczęśliwszy kiedy [...] – Brasil.Meu.Amor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Brasil.Meu.Amor — zgromadziliśmy 3 opinie.

Człowiek jest naj­szczęśliw­szy kiedy ma blis­kiego przy­jaciela - ko­goś ko­mu ufa, z kim się śmieje, z kim płacze, z kim jest bez względu na wszys­tko, kto go ro­zumie, kto jest ta­ki jak on, a przy­naj­mniej w 99,9% po­dob­ny...

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 września 2013, 17:40

awa­tar : No te­raz to padłam xD 

99.9% jak dla mnie sta­now­czo za moc­ny trunek
i os­trze­gam - spi­rytus od­wodniony wy­pala tchawicę 

Cza­sami to po­dobieństwo aż prze­raża, ale mi­mo wszys­tko dziękuję, że mam ko­goś ta­kiego :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

KMW

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk

wczoraj, 20:58Thé vert sko­men­to­wał tek­st w podróży

wczoraj, 20:31zofija do­dał no­wy tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 20:13zofija do­dał no­wy tek­st Horyzont - kryjówka słońca.  

wczoraj, 19:47zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne