20 marca 2012 roku, godz. 12:18  28,2°C

Człowiek jest mocny ,jeśli pogodzi się ze swoją niemocą!

Eufemia Ayame
 7 kwietnia 2013 roku, godz. 20:38

akceptacja i pokora otwierają drzwi sile trwania..