Często znoszę się w [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 11 opinii.

Często znoszę się w so­bie, nie mogąc się up­chnąć.

pełno siebie.

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 marca 2018, 05:15

Ale jest yes­tem.

Dziękuję. ;) 

Realizm nie mu­si być pe­symis­tyczny, po­nury i ... nadpęknięty. :P
Wszys­tkiego naj­lep­sze­go Niewias­to. :)) 

Realis­tka. ;) 

Pe­symis­tka. ;)
Dzień dob­ry. :)) 

I tak w końcu wszys­cy pęknięmy. 

Pot­raktuj to ja­ko te­rapię, która chro­ni przed pękaniem.
Nie pękaj! :P:D ha ha ha
Dziew­czy­nie z klasą nig­dy bym nie zap­ro­pono­wał pieniędzy. :P
Jeżeli zauważysz gdzieś u siebie jakąkol­wiek szcze­linę... nie zwle­kaj. :D
A myśla faj­na, ale nie byłbym sobą, gdy­bym so­bie wygłupów odmówił. ;)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

A co ja in­sty­tuc­ja cha­ryta­tyw­na. :P 

Po co? By głod­nych na­kar­mić i sa­mej nie pęknąć. :P
Chłopa­ki nie płacą. :D 

A po co wam siebie roz­da­wać, nie ma nic za dar­mo. ;)

Też tak by­wa onej­ko. ;) 

An­dzia, bo jes­teś prze­sad­nie oszczędna i nie da­jesz siebie in­nym. ;)

Onej­ka, Ty się połóż, on niech Cię no­si na rękach. :P

Miłego wie­czor­ku. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 17:08lajajaj do­dał no­wy tek­st Nie bój się marzyć [...]

dzisiaj, 16:05Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 15:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:15cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:11cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 13:23carolyna sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 12:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]