Często znoszę się w [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 11 opinii.

Często znoszę się w so­bie, nie mogąc się up­chnąć.

pełno siebie.

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 marca 2018, 05:15

Ale jest yes­tem.

Dziękuję. ;) 

Realizm nie mu­si być pe­symis­tyczny, po­nury i ... nadpęknięty. :P
Wszys­tkiego naj­lep­sze­go Niewias­to. :)) 

Realis­tka. ;) 

Pe­symis­tka. ;)
Dzień dob­ry. :)) 

I tak w końcu wszys­cy pęknięmy. 

Pot­raktuj to ja­ko te­rapię, która chro­ni przed pękaniem.
Nie pękaj! :P:D ha ha ha
Dziew­czy­nie z klasą nig­dy bym nie zap­ro­pono­wał pieniędzy. :P
Jeżeli zauważysz gdzieś u siebie jakąkol­wiek szcze­linę... nie zwle­kaj. :D
A myśla faj­na, ale nie byłbym sobą, gdy­bym so­bie wygłupów odmówił. ;)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

A co ja in­sty­tuc­ja cha­ryta­tyw­na. :P 

Po co? By głod­nych na­kar­mić i sa­mej nie pęknąć. :P
Chłopa­ki nie płacą. :D 

A po co wam siebie roz­da­wać, nie ma nic za dar­mo. ;)

Też tak by­wa onej­ko. ;) 

An­dzia, bo jes­teś prze­sad­nie oszczędna i nie da­jesz siebie in­nym. ;)

Onej­ka, Ty się połóż, on niech Cię no­si na rękach. :P

Miłego wie­czor­ku. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]