Często zastanawiam się dlaczego: nie [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 3 opinie.

Często zas­ta­nawiam się dlaczego:
nie jes­tem piękna? uta­len­to­wana? mądra?
al­bo cho­ciaż młoda?!
A mam do­piero czter­dzieści trzy lata.
Wiem tyl­ko, że jes­tem dobra.
I to chy­ba po­win­no mi wys­tar­czyć.

myśl • 12 kwietnia 2019, 20:07

a czy­je się po­zos­tałe opinie? 

Dob­roć, to opi­nia moich bliskich.
Łata­nie dziury zos­tawmy krawcom.
Pozdrawiam. 

mogłoby to zab­rzmieć złośli­wie, ale każdy po­cie­sza się tym, co ma pod ręką,
dob­rze jed­nak znać swo­je moc­ne strony,
nieko­nie­cznie trak­to­wać ja­ko "łata­nie dziury w całym" 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]