Czemu to tak długp [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 7 opinii.

Cze­mu to tak długp trwa.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lipca 2019, 08:48

dlacze­go ta­kie goow­no ek­spo­nuje się w rankingu

p

czy po to, żeby nikt no­wy tu nie przyszedł?

lęka­cie się mądrzej­szych od Was?

ja aku­rat do ta­kich się garnę.. 

Może 

nie każdy jest każdym
każdy niesie ty­le, ile może, a jeśli te­go nie ro­bi, to znaczy, że ktoś już wy­biegł za niego myślami 

Ale tyl­ko przez idiotów. 

często cier­pli­wość my­lona jest z bezczynnością 

Nies­te­ty nie widzę. Stra­ciłam wzrok wraz z cerpliwością. 

przez ten czas możesz pop­ra­wić literówkę 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 18:49gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]