Czemu nie potrafimy pogodzić [...] – Persiasty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Persiasty — zgromadziliśmy 7 opinii.

Cze­mu nie pot­ra­fimy po­godzić się z wy­borem osób nam ważnych, jeśli jest on in­ny niż my byśmy te­go chcieli? Czy w sto­sun­ku do tych właśnie osób, nie po­win­niśmy stro­nić od włas­ne­go egoiz­mu?

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 stycznia 2018, 22:22

"fut­rza­ku"* ;) 

no dob­ra, prze­konałeś mnie
ko­cie ;P 

To bierz ko­cyk, "fut­rza­ka" i uciekaj spać :] 

te­mat rzeka
aż chce się ziewać
chy­ba odpływam .. 

A może dla­tego, że ważne dla "nas" oso­by uważamy za część "nas" sa­mych? hmm 

Gdy­by ludzie nie by­li z na­tury egois­ta­mi, za­leżało by im bar­dziej na szczęściu in­nych niż swoim, lub nie za­leżało by im w ogóle. Egoizm jest mo­tywacją do działań dla ludzkości. Niektórzy potrafią [...] — czytaj całość

egoizm nie ma z tym nic wspólne­go, często chodzi o pewną 'czys­tość' siebie, o którą nie każdy dba..
mar­sz pod prysznic ko­cie ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dark smurf

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 22:25Yankes sko­men­to­wał tek­st O czym myślę każdej [...]

dzisiaj, 21:41RozaR do­dał no­wy tek­st Przysięga

dzisiaj, 20:16funeralofheart do­dał no­wy tek­st tak mi zim­no nie [...]

dzisiaj, 20:05piórem2 sko­men­to­wał tek­st niechętne zachęca­nie do pi­sania ludzi [...]

dzisiaj, 19:44Papużka sko­men­to­wał tek­st Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy te­lefon.  

dzisiaj, 19:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy te­lefon.  

dzisiaj, 19:06Papużka do­dał no­wy tek­st Najdotkliwiej znaczą szept