Anna S. Anna Szyrwińska
 19 lutego 2022 roku, godz. 22:41

Zgadza się, zjawisko cudu najczęściej dokonuje się przez czyjeś dłonie, poprzez które działa Bóg .