czas... tylko ból, rozdzierający, [...] – AMA

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest AMA — zgromadziliśmy 4 opinie.

czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, nas, ludzi, kształtu­je, naj­cenniej­sze są łzy ludzkie i czu­cie

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2018, 18:51

w sen­sie kształtu­je, poz­dra­wiam : ) 

W sen­sie przeory­wuje ją? Pew­nie też niektórych duszę czy­ni wrażliw­szą, ale nie ma na to reguły. 

Chodziło mi o to, że cier­pienie naj­bar­dziej rzeźbi duszę ludzką 

Nie jes­tem prze­kona­ny do łez i czu­cia po­za miłością. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie

dzisiaj, 07:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 04:51LiaMort do­dał no­wy tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 00:20grzesiek do­dał no­wy tek­st Wierzcie Cie mi.. Wie­dzieć [...]

wczoraj, 23:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 23:00Sierjoża do­dał no­wy tek­st Księża niech pil­nu­jo su­tan­ny!

wczoraj, 22:50róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:36RozaR do­dał no­wy tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:30róż li­la do­dał no­wy tek­st miło(sny)

wczoraj, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?