czas... tylko ból, rozdzierający, [...] – AMA

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest AMA — zgromadziliśmy 5 opinii.

czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, nas, ludzi, kształtu­je, naj­cenniej­sze są łzy ludzkie i czu­cie

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 lutego 2018, 18:51

Poz­dra­wiam :) , a myślałem,że dusza jest uk­ształto­wana, tyl­ko ro­zum się do niej nie chce dostosować. 

w sen­sie kształtu­je, poz­dra­wiam : ) 

W sen­sie przeory­wuje ją? Pew­nie też niektórych duszę czy­ni wrażliw­szą, ale nie ma na to reguły. 

Chodziło mi o to, że cier­pienie naj­bar­dziej rzeźbi duszę ludzką 

Nie jes­tem prze­kona­ny do łez i czu­cia po­za miłością. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:58Badylek sko­men­to­wał tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 11:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Ciało i krew

dzisiaj, 10:07silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]

dzisiaj, 10:05silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

dzisiaj, 09:01fyrfle do­dał no­wy tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 08:49Whitename do­dał no­wy tek­st Ta więź znaczy dla [...]

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***