czas... tylko ból, rozdzierający, [...] – AMA

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest AMA — zgromadziliśmy 5 opinii.

czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, nas, ludzi, kształtu­je, naj­cenniej­sze są łzy ludzkie i czu­cie

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 lutego 2018, 18:51

Poz­dra­wiam :) , a myślałem,że dusza jest uk­ształto­wana, tyl­ko ro­zum się do niej nie chce dostosować. 

w sen­sie kształtu­je, poz­dra­wiam : ) 

W sen­sie przeory­wuje ją? Pew­nie też niektórych duszę czy­ni wrażliw­szą, ale nie ma na to reguły. 

Chodziło mi o to, że cier­pienie naj­bar­dziej rzeźbi duszę ludzką 

Nie jes­tem prze­kona­ny do łez i czu­cia po­za miłością. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 13:23carolyna sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 12:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]

dzisiaj, 12:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 12:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]

dzisiaj, 12:14cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 10:45cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 09:54cyt.adela do­dał no­wy tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 09:28cyt.adela do­dał no­wy tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 08:56carolyna do­dał no­wy tek­st S*********o

dzisiaj, 08:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci