7 lipca 2017 roku, godz. 16:18  6,3°C

Czas nie leczy ran, pozwala nam o nich zapomnieć.

fyrfle Mirek
 7 lipca 2017 roku, godz. 16:52

Myślę, że te rany jednak zabliźniają się i pamięć też ucicha, po prostu trzeba żyć tym co teraz jest ważne i wiedzieć, że to jest ważne, a powoli przeszłość staje się czymś co nie staje w klatce lękiem lub łzą wypływa z oczu.