Czasem wygrani na starcie [...] – Aguchaaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Aguchaaa — zgromadziliśmy 3 opinie.

Cza­sem wyg­ra­ni na star­cie są przeg­ra­nymi na mecie.

In­spi­rac­ja meczem An­glia v. Niem­cy.

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 czerwca 2010, 21:22

A cza­sami in­ni ska­zują na po­rażkę ;) 

@scy­zoryk- moi zna­jomi raczej sta­wiali na An­glię, dla­tego uważałam ich wyg­ra­nych na star­cie ;) 
@Far­go- sko­jarze­nia są różne, za­pisałam tyl­ko swoją in­spi­rację.
@pa­rado­xical- dziękuję. 

Pięknie po­wie­dziane (: 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

paradoxical

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

dzisiaj, 12:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 12:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 11:54bystry.76 sko­men­to­wał tek­st brak nam wy­razu ko­niec i [...]

dzisiaj, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.