Czasem wygrani na starcie [...] – Aguchaaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Aguchaaa — zgromadziliśmy 3 opinie.

Cza­sem wyg­ra­ni na star­cie są przeg­ra­nymi na mecie.

In­spi­rac­ja meczem An­glia v. Niem­cy.

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 czerwca 2010, 21:22

A cza­sami in­ni ska­zują na po­rażkę ;) 

@scy­zoryk- moi zna­jomi raczej sta­wiali na An­glię, dla­tego uważałam ich wyg­ra­nych na star­cie ;) 
@Far­go- sko­jarze­nia są różne, za­pisałam tyl­ko swoją in­spi­rację.
@pa­rado­xical- dziękuję. 

Pięknie po­wie­dziane (: 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

paradoxical

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 04:29Quanti18 do­dał no­wy tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]