7 lipca 2016 roku, godz. 21:52  34,8°C

Czasem nie ruszysz z miejsca, dokóki nie obejrzysz się przez ramię.

sprajtka Ala
 27 października 2019 roku, godz. 9:18

Czasami miejsce jest jak kamień, który nas przygniata...

Emilia Szumiło Emilia
 7 lipca 2016 roku, godz. 22:51

lepiej widać w lusterkach