Czasem mam wrażenie, że [...] – sand

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sand — zgromadziliśmy 7 opinii.

Cza­sem mam wrażenie, że ludzie są ze słomy,
a ich myśle­nie ma niesa­mowi­ty za­pał...

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 maja 2015, 02:20

chy­ba był taki...
ale dzięki te­mu dałaś mi in­ny obraz,

dziekuje 

za­pał to chy­ba był ta­ki ma­teriał ,sprze­dawa­ny na łok­cie ;) który tka­no tak ścisłe aby nie prze­puszczał pie­rza , zwłaszcza te­go gor­szej ja­kości , zwa­nego puchem , a wyk­rochma­lona pościel to tyl­ko me­tafo­ra , nie zap­rzeczam że nie poz­ba­wiona sar­kazmu , hm w za­polu to tyl­ko na sianeczku sianie , na sianie kochanie 

zu­pełnie nie widziałam o co Ci chodzi z tą pościelą... 

ad no­wic­ja­tu , jest o ty­le korzys­tniej­szy że można z niego wyjść bez wyk­rochma­lonej pościeli w spad­ku
hm jak to fa­nie so­bie od cza­su do cza­su po­roz­ma­wiać z kimś in­te­ligen­tnym ,
choćby i o słomie w zapolu 

Trud­no mi się z Tobą nie zgodzić ;) bo tak jest...

nieśpie­sznie - przy­garnę so­bie to słowo na teraz 

za­pał to na pościel chyba 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]