Czasem mam wrażenie, że [...] – sand

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sand — zgromadziliśmy 7 opinii.

Cza­sem mam wrażenie, że ludzie są ze słomy,
a ich myśle­nie ma niesa­mowi­ty za­pał...

myśl
zebrała 22 fiszki • 3 maja 2015, 02:20

chy­ba był taki...
ale dzięki te­mu dałaś mi in­ny obraz,

dziekuje 

za­pał to chy­ba był ta­ki ma­teriał ,sprze­dawa­ny na łok­cie ;) który tka­no tak ścisłe aby nie prze­puszczał pie­rza , zwłaszcza te­go gor­szej ja­kości , zwa­nego puchem , a wyk­rochma­lona pościel to tyl­ko me­tafo­ra , nie zap­rzeczam że nie poz­ba­wiona sar­kazmu , hm w za­polu to tyl­ko na sianeczku sianie , na sianie kochanie 

zu­pełnie nie widziałam o co Ci chodzi z tą pościelą... 

ad no­wic­ja­tu , jest o ty­le korzys­tniej­szy że można z niego wyjść bez wyk­rochma­lonej pościeli w spad­ku
hm jak to fa­nie so­bie od cza­su do cza­su po­roz­ma­wiać z kimś in­te­ligen­tnym ,
choćby i o słomie w zapolu 

Trud­no mi się z Tobą nie zgodzić ;) bo tak jest...

nieśpie­sznie - przy­garnę so­bie to słowo na teraz 

za­pał to na pościel chyba 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 08:36Moon G sko­men­to­wał tek­st RPA

dzisiaj, 08:07RozaR do­dał no­wy tek­st RPA

dzisiaj, 07:33Moon G sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:30Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:24Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:21Moon G sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:19Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:13Moon G do­dał no­wy tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]