Die Rose Kristine
 11 stycznia 2021 roku, godz. 2:00

Lustro niczego nie ukryje, chyba, ze stluczone