Czas, dla każde­go jest [...] – Maverick123

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Maverick123 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Czas, dla każde­go jest czymś/kimś in­nym, dla mnie miej­scem, dla Aure­liu­sza Augus­ty­na z Hip­po­ny to ludzie, czymś niez­na­nym dla in­nych... i dob­rze. Czas po­wi­nien nam pomóc zro­zu­mieć kim nap­rawdę jes­teśmy i... dokąd zmie­rza­my.

myśl • 13 czerwca 2018, 14:47

Myśle­nie w ka­tego­riach czar­no--białych pro­wadzi do bra­ku to­leran­cji dla wieloz­naczności... Czas dla każde­go człowieka na ziemi nie bieg­nie w ten sam sposób, pos­trze­gamy różny upływ cza­su, raz nam się dłuży, a in­nym ra­zem bieg­nie szybciej... 

Czas jest al­bo go nie ma, nie wiem , że to nie ko­lej­ne pojęcie ludzi nie mogących po­godzić się ze zmar­szczka­mi, si­wymi włosa­mi, bra­kiem erek­cji, bólem, niedołężnością. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 06:44.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:11fyrfle do­dał no­wy tek­st 20.06.2018r.  

wczoraj, 21:56JaiTy sko­men­to­wał tek­st Miłość cz 1 

wczoraj, 21:27Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 21:13filutka do­dał no­wy tek­st Czasem włas­ne myśli by­wają [...]

wczoraj, 21:03Martini2726 do­dał no­wy tek­st W życiu naj­ciężej, gdy [...]

wczoraj, 20:58doremi sko­men­to­wał tek­st Miłość cz 1 

wczoraj, 20:38M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:10CiepłaWoda wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 19:01deseo do­dał no­wy tek­st Kobieta zaw­sze mu­si być [...]