Czasami trzeba umrzeć dla [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 8 opinii.

Cza­sami trze­ba um­rzeć dla sa­mego siebie, aby in­ni mog­li się na­rodzić.

myśl • 19 lipca 2018, 22:36

Było nieod­po­wied­nie. Te­raz sta­je się o wiele lepsze. 

ro­zumiem, że to nie jest odpowiednie? 

Lep­sze oz­nacza od­po­wied­nie dla mnie. 

a co znaczy lepsze? 

Te­raz? Po lep­sze życie. 

a dokąd idziesz? 

Cza­sem nie war­to na­wet umierać, tyl­ko za­cisnąć zęby i iść dalej. 

trze­ba um­rzeć dla sa­mego siebie, by móc na­rodzić się w innych

tak to widzę 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]