Czasami trzeba umrzeć dla [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 8 opinii.

Cza­sami trze­ba um­rzeć dla sa­mego siebie, aby in­ni mog­li się na­rodzić.

myśl • 19 lipca 2018, 22:36

Było nieod­po­wied­nie. Te­raz sta­je się o wiele lepsze. 

ro­zumiem, że to nie jest odpowiednie? 

Lep­sze oz­nacza od­po­wied­nie dla mnie. 

a co znaczy lepsze? 

Te­raz? Po lep­sze życie. 

a dokąd idziesz? 

Cza­sem nie war­to na­wet umierać, tyl­ko za­cisnąć zęby i iść dalej. 

trze­ba um­rzeć dla sa­mego siebie, by móc na­rodzić się w innych

tak to widzę 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:11doremi do­dał no­wy tek­st kropla ja­du pot­ra­fi zmienić [...]