Czasami trzeba umrzeć dla [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 8 opinii.

Cza­sami trze­ba um­rzeć dla sa­mego siebie, aby in­ni mog­li się na­rodzić.

myśl • 20 lipca 2018, 00:36

Było nieod­po­wied­nie. Te­raz sta­je się o wiele lepsze. 

ro­zumiem, że to nie jest odpowiednie? 

Lep­sze oz­nacza od­po­wied­nie dla mnie. 

a co znaczy lepsze? 

Te­raz? Po lep­sze życie. 

a dokąd idziesz? 

Cza­sem nie war­to na­wet umierać, tyl­ko za­cisnąć zęby i iść dalej. 

trze­ba um­rzeć dla sa­mego siebie, by móc na­rodzić się w innych

tak to widzę 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej

dzisiaj, 15:17marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > człowiek to często [...]

dzisiaj, 15:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary